witloof populariteit

Populariteit

Hoe populair is witloof eigenlijk?

Witlof is een groente typisch voor de Lage Landen en het zuidelijkere Frankrijk, maar krijgt deze groente ook werkelijk voldoende lof?

België:

Elk jaar wordt er in België een goede 7 kilogram witloof per persoon verorberd.  Dit brengt witloof op de tweede plaats in de populariteitslijst.

Nederland:

Ook in Nederland blijkt witlof een populaire groente te zijn.  Gemiddeld zou elke Nederlander 3,2 kilogram per jaar consumeren.  Dit levert witloof de bronzen medaille op.

Frankrijk:

De Franse consumptie van witloof ligt redelijk dicht tegen die van Nederland met globaal genomen een 3,5 kilogram per persoon per jaar.  Hiermee behaalt witloof een mooie vierde plaats als favoriete groente.

GROOT VERSCHIL:

LoofjeVergelijk je bovenstaande gegevens met bijvoorbeeld Duitsland, dan merk je toch een groot verschil.  De Duitsers zouden een 400 g witloof per persoon eten, wat nog geen 6% van de Belgische hoofdelijke witloofconsumptie bedraagt.

Alles wat je altijd over witloof wilde weten