Witloof oorsprong

Oorsprong

Hoe is witloof eigenlijk ontstaan en waar komt het vandaan?

Volgens een oud volksverhaal zou witlof toevallig ontdekt zijn. In de onafhankelijkheidsstrijd van België in 1830 had boer Jan Lammers in Schaarbeek (bij Brussel) de cichoreiwortels in zijn kelder onder een laagje zand verborgen.  Enkele weken nadien, dankzij de milde winter, ontdekte hij dat de bittere wortels waren uitgelopen.  De blaadjes waren zoet en mals.  Bijgevolg verkocht hij deze blaadjes als rauwe wintergroente (wit loof), omdat er in die periode weinig andere groenten beschikbaar waren.  Volgens deskundigen echter zou er weinig waarheid in dit verhaal schuilen.

Als waarheid wordt wel aangenomen dat Frans Breziers, cultuuroverste van de Plantentuin in Brussel, in 1850-1851 witte kropvorming op de wortelen ontwikkelde.  Hij stelde vast dat duisternis, warmte en vochtigheid noodzakelijk waren voor witloof.  Gezien het licht de plant niet kan bereiken, worden de witte bladeren gevormd.  Bij gebrek aan daglicht produceert de plant namelijk geen chlorofyl, de groene kleurstof.  Het ‘wit loof’ werd voor de eerste keer in 1867 op de Brusselse markt verkocht en in 1883 in de Parijse Hallen. Na verloop van tijd, dankzij betere technieken en doorveredeling, werden de kroppen groter en vaster.

Omwille van het succes van witloof, verbouwden steeds meer landbouwers in en om Brussel en Leuven de groente.  Heel wat boeren vergaarden grote rijkdommen dankzij witloof, waardoor het na verloop van tijd de naam het “witte goud” kreeg.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten Brabantse boeren naar Noord-Frankrijk.  Zo begon daar de witloofteelt.

In Nederland wordt er pas sinds 1970 op grote schaal witloof getrokken, met de doorbraak van de witloftrek op stromend water.  In andere landen is er tot op vandaag maar heel weinig witloofteelt.  Er is echter wel veel vraag, waardoor de groente naar bijna alle werelddelen wordt uitgevoerd.  Op dit ogenblik is (Noord)Frankrijk veruit de grootste producent, gevolgd door België en Nederland.

Alles wat je altijd over witloof wilde weten