naam witloof

Witloof of witlof?

Vaak bestaat er verwarring over de naam witlo(o)f

Is het nu “witloof” of “witlof”?  Of ken je de groente beter onder een andere naam?

Er zijn dan ook verschillende namen voor de helderwitte groente met goudgele punten.

In België wordt vooral het woord “witloof” gebruikt.  Nederlanders daarentegen houdt het op “witlof“, met een “o” minder.  Beide woorden zijn echter juist.  Het is ook mogelijk dat je witloof in bepaalde tuinboeken onder de naam “Barbe de capucin” zal tegenkomen.

In Frankrijk wordt witloof endives genoemd.  Vaak wordt echter het synoniem chicorées witloof gebruikt om verwarring met endive of andijvie te voorkomen.  In Wallonië of het Noordoosten van Frankrijk wordt er ook weleens over chicon gesproken.

Het telen van witloof wordt witlof trekken genoemd.  In Vlaanderen wordt sporadisch ook naar Frans voorbeeld naar witloof forceren verwezen.

VEELZIJDIGHEID:

LoofjeZowel witloof als witlof is juist.

Bovendien mag je zowel het witlo(o)f als de witlo(o)f zeggen.

Alles wat je altijd over witloof wilde weten